Одбор на влијанија

Една нарачка = Двојно влијание

Собирање средства и подигање на свеста преку влијателни набавки

Ако сакате предизвици, преземате иницијатива и сакате да направите позитивно влијание за луѓето и планетата, дојдовте на вистинското место. Не гледајте подалеку, забрзајте го оставањето на сопствен белег! Продлабочете го вашето основно разбирање за да бидете одржливи и да играте клучна корпоративна општествена одговорна улога во општеството, во нова фаза како темел во современите организации.

Применете ги, не како продолжение на старите начини, туку како нешто многу фокусирано и со поголема вредност. Колаборативната природа на нашата заедница создава врски кои не само што го зголемуваат вашиот социјален капитал, туку и ви помагаат да го забрзате вашиот раст и да го зголемите вашето влијание. Очекуваме да ве видиме овде! Моќта лежи во креирање влијание, не профит.

Приклучи се денес!

Стани “Growestor” – Најдиректен начин да направиш разлика!

Креаторите на влијанија добиваат

Препознатливост

Јакнење на посакувани однесувања и прослава на успехот

Соработки

Најдобар и најбрз успех е со помош другите да успеат

Позитивна слика

Јакнење на брендот кој создава кредибилитет и лојалност на клиентите

Влијание

Капитализација на нови, општествени навики на однесување

Области на влијанија

Одржливост и циркуларна економија

Градење култура на одржливост и развој и примена на одржливи деловни модели и решенија.

Социјална кохезија и инклузија

Поттикнување социјалната вклученост и социјалната мобилност - помагајте си едни на други, градете заедништво и грижете се за еднаквост.

Здравје и благосостојба

Постигнување благосостојба и подобрување на здравјето на луѓето и, нормално, здравствениот систем и навиките на вработените.

Образование и развој

Обезбедување оптимален развој на човечки капитал и градење на бизнис менаџмент и лидерски вештини за силна организација.

Учество на вработените

Зголемување на учеството на работната сила и намалување на јазот во стапките на учество за да се зголеми глобалниот раст и да се намали сиромаштијата.

Одбор на влијанија

Нашите лојални компании кои ја поддржуваат платформата и го поддржуваат растот на бизнисите